XXI REGIONALNY PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

W XIX wieku polska pieśń patriotyczna rozkwitała niespotykaną wcześniej siłą. Wyrażała emocje towarzyszące Polakom w ich codziennym życiu pod zaborami – nadzieję na odzyskanie niepodległości i powrót do samostanowienia o sobie narodu, oraz upór w dążeniu do zachowania polskiej tradycji, kultury, tożsamości. Jest ważnym dokumentem życia narodu w czasach, w których inne formy przekazu zawodziły. Zachowała wspomnienie zrywów wolnościowych, ich upadków, walki o przetrwanie.

Wiele z pieśni tworzonych lata temu żyje do dzisiaj i towarzyszy nam w czasie wspominania najbardziej dramatycznych momentów naszej historii. Były i są strażnikami tego, co polskie. Już Adam Mickiewicz widział potencjał leżący w pieśniach i tworząc Konrada Wallenroda dał wyraz swym przekonaniom słowami Wajdeloty: „O pieśni gminna, ty stoisz na straży narodowego pamiątek kościoła (…)”. Wiedział, że są one najtrudniejsze do zniszczenia, ponieważ żyją w pamięci i tylko nasza własna decyzja może przyczynić się do ich zniknięcia.

Dlatego cieszymy, że minionej soboty aktywni i młodzi duchem seniorzy licznie przybyli na XXI Przegląd Działalności Artystycznej Seniorów „Piękna nasz Niepodległa” i po raz kolejny zaprezentowali zróżnicowany repertuar utrzymany na wysokim poziomie artystycznym. Znalazły się w nim, m. in. piosenki niepodległościowe, powstańcze, legionowe oraz folkowe.

Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor MOK Ewa Sowa, wraz z Prezydentem Pruszkowa Janem Starzyńskim. Podziękowali uczestnikom za udział w Przeglądzie i pogratulowali im wytrwałości w rozwijaniu swoich twórczych talentów.

Wszyscy występujący otrzymali podziękowania, zyskali też radość i satysfakcję ze spędzenia wspólnych chwil w tak doborowym towarzystwie, jakim byli Uczestnicy Przeglądu – a to właśnie jest najcenniejsze!

Wspaniale było widzieć uśmiechy na twarzach zaangażowanych w Przegląd osób pomagających nam kultywować chlubną tradycję polskiej pieśni patriotycznej i tworzących niepowtarzalną atmosferę uroczystości. Nasi niezawodni seniorzy przełamują stereotypy dotyczące starości i udowadniają, że Jesień Życia może być tak piękna, jak nasza polska „złota jesień” – ciepła, kolorowa, pełna słońca.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Zespołom, Solistom, Instruktorom Muzycznym i Opiekunom Artystycznym za ich wkład w XXI Przegląd Działalności Artystycznej, za upowszechnianie ciekawych, mało znanych wzorców spędzania wolnego czasu oraz za piękne wpisanie się na karty historii Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie!