„Między chwałą a sromotą. Władcy Polski od XIV do XVIII wieku”